ELSA Stockholms kurs i Legal English

En återkommande föreläsningsserie i lokalgrupperna är Legal English. Föreläsningsserierna varierar till innehåll i lokalgrupperna, men har som gemensamt syfte att förbereda juriststudenter för en internationell karriär genom att förbättra studenternas kunskaper i juridisk engelska.

Årets föreläsare kommer från Vinge, Centrum för rättvisa, Roschier samt Christina Ramberg och Nikola Hajdin från Stockholms universitet.

För att bli godkänd på kursen krävs deltagande vid minst fyra tillfällen av fem och deltagarna belönas med ELSA Stockholms Legal English Certificate. Vi bjuder på enklare tilltugg och dryck.

Kursen består av 5 kvällsföreläsningar (kl. 18-20): måndag 1 april, måndag 8 april, måndag 15 april, måndag 29 april samt måndag 6 maj.

Vi som organiserar årets kurs heter Megi Xukthi och Saana Bes.
Har du några frågor angående kursen är du välkommen att kontakta oss på legalenglish.stockholm@se.elsa.org
Vi ser fram emot en spännande kurs!