Baltic Sea Exchange

Baltic Sea Exchange (BSX) är en årlig utflykt som organiseras av ELSA Sweden och ELSA Finland under tidig vår. BSX-deltagarna besöker byråer och institutioner i både Stockholm och Helsingfors. Under besöken blir deltagarna bekanta med potentiella framtida karriärval och lär sig om allt från exempelvis konkurrensrätt till mänskliga rättigheter. Utöver svenska och finska studenter, har BSX även en bestämd kvot reserverad för ELSA medlemmar från andra länder. Detta betyder att internationell anda och vänskap för livet är garanterat!