Alumni

ELSAs alumninätverk består av numera yrkesverksamma jurister, som tidigare varit aktiva inom föreningen. ELSA Sweden har i dagsläget inget etablerat, separat alumninätverk, men ni som tidigare varit aktiva inom förening får hemskt gärna gå med i vår facebookgrupp.

Vill du vara med och starta upp ett självständigt alumninätverk? Hör av dig till oss på .

Vid sidan av ELSA International finns även ELSA Alumni (tidigare ELS). Detta är den internationella alumni organisationen som ämnar bevara kontakten mellan tidigare aktiva och ELSA. Mer information om ELSA Alumni hittar ni på deras hemsida.