• Legal Research Group

ELSA anordnar rättsutredningar i vad vi kallar Legal Research Group (LRG)  där grupper av juriststudenter och unga praktiker jobbar tillsammans från hela ELSA:s nätverk för att framställa en komparativ rättsutredning på engelska inom ett internationellt och viktigt område. ELSAs första Legal Research Group var på internationell straffrätt 1997 och har sedan dess publicerats årligen.

ELSAs Internationella Legal Research Group består av nationella rättsutredningsteam från ELSAs 44 medlemsländer. Dessa team består av juriststudenter och yrkesverksamma jurister inom ett visst rättsområde som tillsammans återger sitt perspektiv på utredningsfrågan baserat på deras nationella rättssystem. Varje nationellt team producerar en rapport på cirka 30 sidor där man bland annat besvarar vilka lagstiftande åtgärder som vidtagits samt hur landet uppfyller sina internationella åtaganden genom implementering i nationell rätt. Alla nationella rapporter sammanställs och publiceras i en komparativ rapport.

LRG erbjuder studenten en unik chans att fördjupa sina juridiska färdigheter samt att utveckla färdigheten att producera juridiska och akademiska texter. Varje nationell utredare får sitt namn publicerat i den slutgiltiga internationella publikationen, vilken görs tillgänglig för hela världen. Resultatet av utredningen kan mycket väl influera utvecklingen i nationell och internationell rätt på området.

Tidigare publikationer har tagits fram i samarbete med International Criminal Court (ICC), International Labour Organization (ILO) och Council of Europe (CoE). Du kan läsa tidigare publikationer här.

Legal Research Group: organisering och positioner

Det nationella teamet utgörs av en Nationell Koordinator, Nationella Utredare, Tekniska och Lingvistiska Redaktörer samt Akademiska Handledare. Utredarna är juriststudenter och examinerade som ansvarar för att skriva rapporten med stöd av de tekniska och lingvistiska redaktörerna. Deltagarna måste vara nuvarande eller framtida jurister som specialiserat sig, eller annars uppvisar stort intresse, inom området projektet kretsar kring. Utredningen genomförs med hjälp och råd från de främsta experterna inom det rättsområdet. Den nationella koordinatorn leder teamet, upprätthåller kontinuerlig kommunikation med deltagarna och den internationella koordinatorn, samt säkerställer en högkvalitativ rapport och efterföljande av den givna tidslinjen.

Det Internationella Koordinationsteamet leds av en så kallad “Head of Team“, vilken är ansvarig för den övergripande ledningen av Legal Research Group. Den Internationella Human Resources Koordinatorn tar hand om interna angelägenheter för LRG:n samt upprätthåller kontinuerlig kommunikation med alla projektets intressenter. Den Internationella Akademiska Koordinatorn är ansvarig för att utveckla projektets akademiska ramverk samt visuella riktlinjer tillsammans med de Internationella Akademiska Handledarna och partners. Det Internationella Koordinationsteamet är ansvarig för att sammanställa och slutbehandla de nationella rapporterna samt den slutgiltiga publikationen.

International Legal Research Group Om Internetcensur

International Legal Research Group Om Internetcensur kommer att fokusera på balansen mellan yttrandefrihet online och skyddet av integritet, IP-rättigheter, legitimitet av information etc. Utredarna kommer att titta på såväl privat som offentlig reglering och också ta upp de rättsliga konsekvenserna av LegalTech involverat i takedown-förfaranden.

Att bli utredare i en LRG är ett utmärkt tillfälle för studenter som är intresserade av att förbättra sina juridiska forskningsfärdigheter och se sitt namn i tryck. Speciellt innebär deltagande i LRG en möjlighet att:

  • Aktivt erhålla juridisk kunskap;
  • Bli bekant med och tillämpa juridisk-engelsk terminologi;
  • Förhöj din anställningsbarhet genom att aktivt tillämpa dina juridiska färdigheter;
  • Samarbeta med experter inom området;
  • Utveckla färdigheter inom forskning, juridiskt författande och teamwork; samt
  • Se ditt namn tryckt i en giltig publikation och få igenkännande i en professionell kapacitet