Stadga och Beslutssamling

Nedan har du tillgång till föreningens viktigaste dokument; dvs. dess stadga och beslutssamling. Vill du begära ut protokoll från ELSA Swedens styrelsemöte, så kan du göra det genom denna mailadress.

Stadga

Beslutssamling