IFP Week syftar till att öka medvetenheten om ett specifikt tema för hela ELSA-nätverket under en bestämd period.  På så sätt skapar ELSA ett forum där jurister kan diskutera och delta i olika aktiviteter inom ett aktuellt tema och på så vis kan vi visa upp mångfalden på åsikter och idéer.