BLI MEDLEM

Anmäl dig här för att bli medlem i ELSA Uppsala!

För närvarande kostar ett medlemskap i ELSA Uppsala 200 kronor för hela studietiden, dock max 9 terminer.

Betala gör du genom att swisha till 123 073 06 30 eller sätta in på PG 420 97 77-4. Välkommen till ELSA Uppsala!

Genom ditt medlemskap godkänner du att ELSA Uppsala förvaltar dessa personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR, (EU) 2016/679), Datainspektionens rekommendationer och vår egen internpolicy. Vid frågor eller synpunkter vänligen kontakta vår Secretary General på secgen.uppsala@se.elsa.org. Observera att Ni även har rätt att begära rättelse, få personuppgifterna raderade, invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring och invända mot att personuppgifterna används för automatiskt beslutsfattande eller profilering.