Om praktikplatsen
Genom att göra praktik på Asylbyrån får du inblick i hur det är att jobba på en advokatbyrå vid Hötorget i centrala Stockholm. Du får följa juristernas arbete genom att närvara vid möten på kontoret, rättegångar och asylutredningar, du får bistå juristerna med lättare rättsutredningar, kontakter med myndigheter, organisationer och tolkförmedlingar.

Tidigare praktikanter har berättat att de upplever Asylbyrån som en välkomnande och öppen arbetsplats med högt i tak och att du snabbt blir en del i gänget på byrån. Alla medarbetare brinner för att hjälpa den utsatta människan, för mänskliga rättigheter och för allas rätt till en rättssäker process.

Det kan också vara intressant att veta att du efter avslutad praktik kan ha en möjlighet till att söka och bli uttagen till en traineeplats inom byråns studentpool, vilket innebär att du anställs på timbasis där du understödjer juristerna på byrån med rättsutredningar och diverse skrivande arbete.

Om Asylbyrån
Asylbyrån har sedan 2006 hjälpt människor från hela världen som söker juridisk hjälp till trygghet och frihet att älska, jobba och att få skydd undan förföljelse, trafficking, tortyr och krig. De hjälper människor som har hittat ett arbete och vill ansöka om arbetstillstånd eller som vill leva med sina barn eller sin familj här i Sverige. Oavsett anledning till varför en människa inte har möjlighet att återvända till sitt hemland så kan de genom sin specialistkompetens inom asyl- och migrationsrätt hjälpa till vid den juridiska ansökan om att få stanna i Sverige.

De är även flitigt anlitade föreläsare och deltar i paneldebatter samt mediala rapporteringar och brinner för mänskliga rättigheter och en rättssäker process inom deras juridiska kompetensområde.

2020/2021 Uppsatstävling

Ämne 1: Migrationsrätten och Covid-19


Det kan inte ha undgått någon att en pandemi råder över hela jorden. Covid-19 har påverkat vårt sätt att leva och med en rådande pandemi följer även stängda ambassader och stängda gränser. Migrationsverket har i redan i dagsläget en handläggningstid på 14-20 månader beträffande ansökningar om familjeåterförening, vilken kan förväntas öka med anledning av den rådande pandemin. Hur har familjers rätt till återförening påverkats av restriktionerna som skett till följd av covid-19? På vilket sätt kan covid-19 påverka möjligheten att beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning vid en ansökan inifrån Sverige?

Ämne 2: Kvinnor från Syrien


Sedan situationen i Syren förändrats har Migrationsverket kommit med nya riktlinjer gällande vem som är skyddsbehövande. Situationen för kvinnor i Syrien får anses vara svår då kvinnor utsätts för övergrepp av de olika parterna i konflikten. Hur påverkar situationen för kvinnor i Syrien deras möjlighet att beviljas uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov i Sverige?

Tidigare vinnare