Uppsatstävling

Varje vårtermin anordnar ELSA Sweden sin årliga uppsatstävling, där du som medlem i någon av våra lokalgrupper har möjligheten att få erfarenhet i att utveckla din akademiska kompetens och skriftliga argumentationsförmåga.

ELSA Swedens uppsatstävling har de senaste åren inriktat sig i immaterialrätt, bl.a. inom upphovsrätt och varumärkesrätt och i år är temat Protection of data and integrity. Förra årets segrarförfattare Evelina Lindgren fick sin uppsats publicerad på Dagens Juridik och vann även en praktikplats på Danowsky & Partner