Studiebesök

Studiebesök på byråer, institutioner och organisationer i Sverige och utomlands

En stor del av ELSA:s verksamhet består i att förbereda och inspirera juriststudenter för det kommande arbetslivet. Därför anordnas flera studiebesök till potentiella framtida arbetsplatser varje år. Studiebesöken äger rum på olika byråer, organisationer och myndigheter såväl i Sverige som utomlands.

Ett vanligt återkommande Insitutional Visit är de Bryssel- och Londonresor som våra svenska lokalgrupper anordnar årligen. Under resorna besöks såväl institutioner som byråer och dagarna knyts ofta ihop med ett socialt schema.

För frågor mejla

seminarsconferences.uppsala@se.elsa.org