Varför läser du juridik?

Juristprogrammet tillhör en av de mest eftersökta utbildningarna i Sverige. Många kämpar stenhårt för att komma in, men få verkar veta vad juridik egentligen är. En hetsig atmosfär råder på utbildningen och stress och ångest är vanligt förekommande hos studenterna.

En orsak är att många inte vet vad de vill få ut av juridiken eller vad man vill jobba med och hur man når dit. För att känna trygghet i denna osäkerhet blir det lätt att man kämpar extra hårt för att få högsta betyg i allt för att som man tror ha större valmöjligheter. Man påverkas också av vad andra i ens närhet säger, vilket förklarar att det finns tydliga trender i yrkesvalen bland juriststudenter från olika årskullar.

Den som strävar efter att göra saker han eller hon tycker om och mår bra av kommer att känna sig lugnare inför framtiden, därav vikten av att låta egna värderingar styra karriär- och livsval. Vet du vad du har för värderingar blir det lättare att aktivt välja det du verkligen gillar.

Jag heter Daniel, läste juristprogrammet och har förutom juridik även studerat ledarskapsteori, organisationslära och beteendevetenskap. Efter att jag under mina år på juristprogrammet upplevt studiemiljön som väldigt tuff och att en nämnvärd förbättring av studieklimatet inte skedde vill jag ta ett steg i den riktningen.

Sedan hösten 2012 håller jag en seminarieserie i syfte att hjälpa juriststudenter att förstå sina egna värderingar och se hur dessa överensstämmer med de utbildningsval man gjort. Vet du vilka värderingar du har kan du dämpa ångest och stress och lättare välja ett framtida arbetsområde du verkligen är intresserad av. Med hjälp av seminarierna vill jag också slå hål på myter om vad som krävs för att få vissa arbeten.

För frågor mejla

academicactivities.uppsala@se.elsa.org