ONE YEAR OPERATIONAL PLAN

En One Year Operational Plan (OYOP) är en stadgeenlig plan som alla inom ELSA-nätverket skriver individuellt för att konkretisera vilka mål styrelsen har för sitt verksamhetsår.

Nedan följer OYOP:s för styrelsen under verksamhetsåret 2017/2018: