Om ELSA Uppsala

ELSA Uppsala är en förening för Juridikstudenter i Uppsala med fokus på internationell juridik och mänskliga rättigheter. Vi erbjuder bland annat föreläsningar, seminarier och sociala evenemang för att träffa likasinnade juriststudenter.

ELSA Uppsala är del av ELSA International, ett nätverk av ELSA lokalgrupper i hela Europa. Tillsammans finns det 50 000 medlemmar i 43 länder. Det innebär att det finns otroligt stora möjligheter att åka utomlands och träffa juridikstudenter från hela kontinenten. Man kan bland annat delta i något av ICM:en (International Council Meeting) som sker två gånger om året och är en träff för personer från hela nätverket. ELSA erbjuder även möjligheten att vara observatör på internationella sammankomster som FN eller WIPO och att söka praktikplatser i Europa via STEP-programmet.