Legal English

En återkommande föreläsningsserie är Legal English. Föreläsningsserierna varierar till innehåll, men har som gemensamt syfte att förbereda juriststudenter för en internationell karriär genom att förbättra studenternas kunskaper i juridisk engelska.

För frågor mejla

academicactivities.uppsala@se.elsa.org

2019-års Legal English krönika. Av Sam Majid.