DELEGATIONS

ELSA har som världens största fristående organisation för juriststudenter fått en speciell status som observatörer hos flera internationella institutioner världen över. För att kunna utnyttja vår status som observatörer behöver vi representanter från nätverket, delegater, och det skulle kunna vara du!

Institutioner där ELSA agerar som observatörer

UNESCO (UN Educational, Scientific and Cultural Organisation)

UN ECOSOC (UN Economic and Social Council)

UNCITRAL (UN Commission on International Trade Law)

CoE (Council of Europe)

WIPO (World Intellectual Property Organisation)

CICC (Coalition for the International Criminal Court)

Allmänna frågor:

Vem kan söka som delegat? ELSA medlemmar och medlemmar från vår alumniorganisation ELS (ELSA Lawyers Society).

När kan man söka? – ELSA söker ofta delegater och platserna publiceras på www.elsa.org/page/delegations. Det kan finns specifika deadlines för de olika sessionerna.

Hur söker man? Som nämnt ovan så publiceras platserna på www.elsa.org/page/delegations och ansökan görs direkt på hemsidan. Om en session är öppen för ansökan kommer det att finnas en länk som tar dig vidare till ansökan.

För frågor mejla

seminarsconferences.uppsala@se.elsa.org