RÄTTEGÅNGSTÄVLINGEN 2017

ELSA och Juridiska Föreningen anordnar tillsammans med IGNE Advokatbyrå en rättegångstävling riktad mot samtliga terminer på Juristprogrammet.

RÄTTEGÅNGSTÄVLINGEN
Tävlingen äger rum i Umeå tingsrätts lokaler. Den är som sagt anpassad så att alla terminer kan delta och temat kommer att vara ett förenklat brottmål där åklagaren ställs mot försvararsidan. I syfte att hålla ner svårighetsgraden är den beräknade förberedelsetiden även mycket låg. Deltagande sker i lag om två personer och antalet lag som får delta är begränsat.

Vinnarlaget får två stycken praktikveckor på IGNE advokatbyrå och varsin ny lagbok från Wolters Klüwer. Därutöver kommer alla deltagare att få en goodie-bag med fina prylar från IGNE Advokatbyrå och Wolters Klüwer.

Priset innebär alltså att båda deltagarna i det vinnande laget vinner varsin praktikvecka om 5 arbetsdagar. Praktiska frågor diskuteras mellan vinnaren och IGNE, såsom om man vill dela upp de fem dagarna utspritt på flera olika veckor, när praktikdagarna ska ske samt vid vilket kontor (Umeå eller Luleå) man vill utföra praktiken.

ANMÄLAN TILL RÄTTEGÅNGSTÄVLINGEN
Anmälan till tävlingen sker genom ett formulär. Datum för anmälningsperioder kommer inom kort!

Antalet lag är begränsat vilket innebär att det är först till kvarn! Samtliga deltagare i rättegångstävlingen måste även vara medlem i antingen JF eller ELSA för att kunna delta.

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till våra samarbetspartners:
IGNE Advokatbyrå
Wolters Klüwer
Zoegas
Löfbergs blommor (Interflora Fresh) i Umeå
ICA Mariehem