Legal English 2017/18

Kursens fyra undervisningstillfällen kommer äga rum under februari månad. Legal English kommer inte krocka med någon obligatorisk undervisning och kostar 120 kronor per deltagare.
I kursavgiften ingår, förutom föreläsningar, även kurslitteratur och fika vid samtliga tillfällen.

Anmälan
För att anmäla dig till kursen skickar du ett mail till legalenglish.umea@elsasweden.org
Mailet märker du med namn och termin.
Anmälningsperioden öppnar under hösten.

Kursavgiften betalas in till postgiro Postgiro 639313-6.
Märk betalningen med ”Legal English” samt ditt namn och termin.


Undervisningstillfällen 2017:

Datum, tider och föreläsare släpps i ett enskilt Facebook-event för varje föreläsning. De som anmält sig till kursen kommer bli inbjudna till dessa event.

Legal English

En återkommande förläsningsserie är ELSA:s Legal English. Föreläsningsserierna varierar till innehåll från år till år, men har som syfte att förbereda juriststudenter för en internationell karriär genom att förbättra studenternas kunskaper i juridisk engelska.

Alla ELSA-medlemmar på Umeå Universitet kan ansöka om att vara en del av den arbetsgrupp på 3 personer som ska arrangera Legal English. Gruppens som väljs ut under höstterminen lägger själva upp hur de vill att kursen ska se ut, kontaktar och bokar föreläsare, bokar salar mm.

På vårterminen tar vi emot ansökningar om att få delta i kursen Legal English.

Arbetsgrupp Legal English 2017