Legal English 2018

Legal English är ELSA Umeås kursserie i juridisk engelska som anordnas varje år för våra medlemmar. Kursens fyra undervisningstillfällen kommer äga rum under februari månad. Den 7/2, 13/2, 21/2 och 28/2.

I deltagaravgiften ingår, förutom föreläsningar, även kurslitteratur och fika vid samtliga tillfällen. Efter det sista undervisningstillfället får även alla deltagare ett intyg på att de deltagit i kursen. För att få sitt intyg krävs att man närvarat vid 75% av undervisningstillfällena.

Anmälan
Du anmäler dig genom att skicka ett mail till seminarsconferences.umea@se.elsa.org där du anger ditt namn, din termin och ditt personnummer. Du betalar sedan deltagaravgiften, 60 kr till ELSA Umeå via bankgiro eller Swish.

I år hålls kursen i samarbete med Linklaters, Norstedts Juridik och Ica Ålidhem.


I samarbete med: 

               

Arbetsgrupp Legal English 2017