Legal English 2019

Legal English är ELSA Umeås kursserie i juridisk engelska som anordnas varje år för våra medlemmar. Kursens fyra undervisningstillfällen kommer äga rum under mars och april. I deltagaravgiften ingår, förutom föreläsningar, även kurslitteratur och fika vid samtliga tillfällen. Efter det sista undervisningstillfället får även alla deltagare ett intyg på att de deltagit i kursen. För att få sitt intyg krävs att man närvarat vid 75% av undervisningstillfällena.

Årets föreläsningar är:
v.10 – 6/3 – Anders Bek. Lektor i pedagogik, dramapedagog och Excellent lärare vid Umeå universitet. Anders Bek har föreläst för juriststudenter tidigare och alltid varit mycket uppskattad.

Vid detta tillfälle kommer han lära deltagarna om samtalsmetodik och konflikthantering.

v.11 – 11/3 – Jurister från linklaters. Linklaters är en advokatbyrå med kontor i flera länder runt om i världen. Huvudkontoret ligger i London och totalt sysselsätter man ca 3 000 jurister.

Föreläsningen kommer att handla om mergers & aquisitions och legal english drafting.

v.12 – 19/3 – Anders Sigrell. Professor i retorik vid Lunds universitet (den förste som innehar en professur i retorik vid Lunds universitet på över tvåhundra år)

Tillfället kommer att handla om juridisk argumentation på engelska.

v.14 – 3/4 – Jurister från Norrlandsadvokaterna. En allmänpraktiserande advokatbyrå som erbjuder hjälp inom rättsområdena familjerätt, fastighetsrätt, brottmål, skadeståndsrätt, avtals- och köprätt, tvistelösning och förvaltningsrätt.

Tillfället kommer att handla om hur avtal egentligen kommer till i ett internationellt perspektiv, med belysning på skillnader mellan civil law och common law.

Anmälan

Du anmäler dig genom att skicka ett mail till legalenglish.umea@elsa.org där du anger ditt namn, din termin och ditt personnummer. Du betalar sedan deltagaravgiften, 60 kr till ELSA Umeå via bankgiro eller Swish.