RÄTTEGÅNGSTÄVLINGEN

För första gången någonsin anordnar ELSA och Juridiska Föreningen tillsammans med IGNE Advokatbyrå en rättegångstävling riktad mot samtliga terminer på Juristprogrammet.

RÄTTEGÅNGSTÄVLINGEN
Tävlingen går av stapeln den 4:e maj och äger rum i Umeå tingsrätts lokaler. Den är som sagt anpassad så att alla terminer kan delta och temat kommer att vara ett förenklat brottmål där åklagaren ställs mot försvararsidan. I syfte att hålla ner svårighetsgraden är den beräknade förberedelsetiden även mycket låg. Deltagande sker i lag om två personer och antalet lag som får delta är begränsat.

Vinnarlaget får två stycken praktikveckor på IGNE advokatbyrå och varsin ny lagbok från Wolters Klüwer. Därutöver kommer alla deltagare att få en goodie-bag med fina prylar från IGNE Advokatbyrå och Wolters Klüwer.

Priset innebär alltså att båda deltagarna i det vinnande laget vinner varsin praktikvecka om 5 arbetsdagar. Praktiska frågor diskuteras mellan vinnaren och IGNE, såsom om man vill dela upp de fem dagarna utspritt på flera olika veckor, när praktikdagarna ska ske samt vid vilket kontor (Umeå eller Luleå) man vill utföra praktiken.

EPP
Rättegångstävlingen kommer att följas av en EPP på kvällen (som självklart alla kårmedlemmar är välkomna till!). Under EPP:n kommer det att hållas ett quiz för juriststudenterna (mer info kommer!) och där kommer även vinnarna av rättegångstävlingen att presenteras.
De första lagen (hur många kommer annonseras senare) som anmäler sig till rättegångstävlingen får en hamburgertallrik på den efterföljande EPP:n så det gäller att vara snabb!

FÖRELÄSNING
Den 3:e maj kommer det att hållas en föreläsning i förhandlingsteknik med IGNE Advokatbyrå. Förhandlingsteknik är något som alla Juriststudenter har användning för under unbildingen och i arbetslivet. Föreläsningen kommer även att vara bra för de studenter som ställer upp i Rättegångstävlingen då förhandlingsteknik är en av bedömningsgrunderna.

ANMÄLAN TILL RÄTTEGÅNGSTÄVLINGEN
Anmälan till tävlingen sker genom ett formulär som öppnar den 18:e april klockan 12:00 och som stänger den 29:e april kl 15:00. Måndag den 2 maj kl 08:00 kommer materialet att skickas ut till de lag som anmält sig till tävlingen. Antalet lag är begränsat vilket innebär att det är först till kvarn! Samtliga deltagare i rättegångstävlingen måste även vara medlem i antingen JF eller ELSA för att kunna delta.

Kontaktpersoner för föreningarna är:
JF – Tim Prellwitz – viceordf@jf-umea.se
ELSA – Paulina Janemalm – vpaa.umea@elsasweden.org

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till våra samarbetspartners:
IGNE Advokatbyrå
Wolters Klüwer
Zoegas
Löfbergs blommor (Interflora Fresh) i Umeå
ICA Mariehem