ELSA Swedens styrelse för verksamhetsår 2017/18

Styrelsen består av åtta ledamöter som ansvarar för den övergripande samordningen av det svenska ELSA-nätverket, ger stöd till sju olika lokala ELSA-grupper, samt distribuerar information från den internationella styrelsen. Den svenska styrelsen representerar det ELSA Sweden på olika internationella möten där det hela nätverket samlas och tillsammans jobbar för att utveckla ELSA som organisation. Det svenska nätverket sammanträder två gånger per år på den nationella föreningsstämman, National Council Meeting, tillsammans med de sju lokalgrupper som finns i Sverige.

Iza Haraldsson
President

Universitet
Uppsala universitet

Lokalgrupp
ELSA Uppsala

Skicka mail

Kristin Ferm
Secretary General

Universitet
Uppsala universitet

Lokalgrupp
ELSA Uppsala

Skicka mail

Amanda Berglund
Treasurer

Universitet
Umeå universitet

Lokalgrupp
ELSA Umeå

Skicka mail

Cornelia Chinette
Vice President for Marketing

Universitet
Uppsala universitet

Lokalgrupp
ELSA Uppsala

Skicka mail

Caroline Knutsson
Vice President for Seminars & Conferences

Universitet
Lund universitet

Lokalgrupp
ELSA Lund

Skicka mail

Elna Larsson
Vice President for Academic Activitities

Universitet
Lund universitet

Lokalgrupp
ELSA Lund

Skicka mail

Lejla Radonja
Vice President for Moot Court Competition

Universitet
Linköping universitet

Lokalgrupp
ELSA Linköping

Skicka mail

John Lundberg
Vice President for STEP

Universitet
Lund universitet

Lokalgrupp
ELSA Lund

Skicka mail