Detta är ELSA Sweden

Styrelsen består av sju ledamöter som ansvarar för den övergripande samordningen av det svenska ELSA-nätverket, att ge stöd till de åtta olika lokala ELSA-grupper, samt distribuera information från den internationella styrelsen. Den svenska styrelsen representerar ELSA Sweden på olika internationella möten där hela nätverket samlas och tillsammans jobbar för att utveckla ELSA som organisation. Det svenska nätverket sammanträder två gånger per år på den nationella föreningsstämman, National Council Meeting.

Vid styrelsens sida finns det Directors som lägger när sin tid och själ på att föra föreningen framåt. Dem tillsammans med ELSA Swedens styrelse, lokalt aktiva samt alla våra medlemmar utgör ELSA Sweden!

Styrelsen 2018/2019

Carl Tidemyr
President

Universitet
Göteborgs universitet

Lokalgrupp
ELSA Gothenburg

Skicka mail

Maja Rehnberg
Treasurer

Universitet
Umeå universitet

Lokalgrupp
ELSA Umeå

Skicka mail

Simon Flood
Vice President for Marketing

Universitet
Lund universitet

Lokalgrupp
ELSA Lund

Skicka mail

Emma Arfors
Vice President for Seminars & Conferences

Universitet
Umeå universitet

Lokalgrupp
ELSA Umeå

Skicka mail

Astrid Kock
Vice President for Academic Activities

Universitet
Uppsala universitet

Lokalgrupp
ELSA Uppsala

Skicka mail

Tom Schulz
Vice President for STEP

Universitet
Linköpings universitet

Lokalgrupp
ELSA Linköping

Skicka mail

Directors 2018/2019

Fatma Chahrour
Director for Internal Management

Universitet
Lunds universitet

Lokalgrupp
ELSA Lund

Skicka mail

Emilia Simu
Director for Moot Court Competition

Universitet
Umeå universitet

Lokalgrupp
ELSA Umeå

Skicka mail

Ludvig Hambreus
Director for Data Protection

Universitet
Lunds universitet

Lokalgrupp
ELSA Lund

Skicka mail