ELSA Swedens styrelse för verksamhetsår 2018/19

Styrelsen består av sju ledamöter som ansvarar för den övergripande samordningen av det svenska ELSA-nätverket, ger stöd till sju olika lokala ELSA-grupper, samt distribuerar information från den internationella styrelsen. Den svenska styrelsen representerar det ELSA Sweden på olika internationella möten där det hela nätverket samlas och tillsammans jobbar för att utveckla ELSA som organisation. Det svenska nätverket sammanträder två gånger per år på den nationella föreningsstämman, National Council Meeting, tillsammans med de sju lokalgrupper som finns i Sverige.

Lenita Pettersson
President

Universitet
Örebro universitet

Lokalgrupp
ELSA Örebro

Skicka mail

Carl Tidemyr
Secretary General

Universitet
Göteborgs universitet

Lokalgrupp
ELSA Gothenburg

Skicka mail

Maja Rehnberg
Treasurer

Universitet
Umeå universitet

Lokalgrupp
ELSA Umeå

Skicka mail

Simon Flood
Vice President for Marketing

Universitet
Lund universitet

Lokalgrupp
ELSA Lund

Skicka mail

Emma Arfors
Vice President for Seminars & Conferences

Universitet
Umeå universitet

Lokalgrupp
ELSA Umeå

Skicka mail

Astrid Kock
Vice President for Academic Activitities

Universitet
Uppsala universitet

Lokalgrupp
ELSA Uppsala

Skicka mail

Tom Schulz
Vice President for STEP

Universitet
Linköpings universitet

Lokalgrupp
ELSA Linköping

Skicka mail