Detta är ELSA Sweden

Styrelsen består av sju ledamöter som ansvarar för den övergripande samordningen av det svenska ELSA-nätverket, att ge stöd till de åtta olika lokala ELSA-grupper, samt distribuera information från den internationella styrelsen. Den svenska styrelsen representerar ELSA Sweden på olika internationella möten där hela nätverket samlas och tillsammans jobbar för att utveckla ELSA som organisation. Det svenska nätverket sammanträder två gånger per år på den nationella föreningsstämman, National Council Meeting.

Vid styrelsens sida finns det Directors som lägger när sin tid och själ på att föra föreningen framåt. Dem tillsammans med ELSA Swedens styrelse, lokalt aktiva samt alla våra medlemmar utgör ELSA Sweden!

Styrelsen 2019/20

Carl Tidemyr
President

Universitet
Göteborgs universitet

Lokalgrupp
ELSA Gothenburg

Skicka mail

Fredrik Vogel

Secretary General

Universitet

Uppsala Universitet

Lokalgrupp

ELSA Uppsala

Skicka mail

secgen@se.elsa.org

Jenny Mandt 
Treasurer

Universitet
Uppsala universitet

Lokalgrupp

ELSA Uppsala

Skicka mail

Lucas Claesson
Vice President for Marketing

Universitet
Uppsala universitet

Lokalgrupp
ELSA Uppsala

Skicka mail

Klara Jonsson
Vice President for Seminars & Conferences

Universitet
Uppsala universitet

Lokalgrupp
ELSA Uppsala

Skicka mail

Christopher Stenberg
Vice President for Academic Activities

Universitet
Uppsala universitet

Lokalgrupp
ELSA Uppsala

Skicka mail

Alice Grapp
Vice President for STEP

Universitet

Uppsalas Universitet

Lokalgrupp

ELSA Uppsala

Skicka mail

Directors 2019/2020

Director for Internal Management

Ej tillsatt – ansök här!

Universitet

N/A

Lokalgrupp

N/A

Skicka mail

Director for External Relations

Ej tillsatt – ansök här!

Universitet
N/A

Lokalgrupp
N/A

Skicka mail

Director for External Coordination

Ej tillsatt – ansök här!

Universitet
N/A

Lokalgrupp
N/A

Skicka mail

Director for Data Protection

Ej tillsatt – ansök här!

Universitet
N/A

Lokalgrupp
N/A

Skicka mail

Director for Financial Management

Ej tillsatt – ansök här!

Universitet
N/A

Lokalgrupp
N/A

Skicka mail