ELSA Swedens styrelse för verksamhetsår 2017/18

Styrelsen består av åtta ledamöter som ansvarar för den övergripande samordningen av det svenska ELSA-nätverket, ger stöd till sju olika lokala ELSA-grupper, samt distribuerar information från den internationella styrelsen. Den svenska styrelsen representerar det ELSA Sweden på olika internationella möten där det hela nätverket samlas och tillsammans jobbar för att utveckla ELSA som organisation. Det svenska nätverket sammanträder två gånger per år på den nationella föreningsstämman, National Council Meeting, tillsammans med de sju lokalgrupper som finns i Sverige.