ELSA Stockholm har haft olika sponsorer och samarbetspartners för generell sponsring av vår ideella verksamhet.

Vi har även sponsorer och partners för specifika event.

Är du intresserad av ett samarbete med oss, kontakta gärna President Cristina Keskitalo genom mejl: president.stockholm@elsasweden.org

eller VP Marketing Lena Famulak: vpmarketing.stockholm@elsasweden.org