ELSA Day

”All different, all together”

ELSA Day anordnades för första gången den 20 mars 2013. Det var första gången som hela ELSA-nätverket arbetade tillsammans för att uppmärksamma mänskliga rättigheter. Under ELSA Day 2013 anordnades 150 evenemang runt om i Europa. Många advokatbyråer, institutioner och andra organisationer var med och bidrog. Året efter blev ELSA Day en ännu större succée med hela 173 Human Rights-events.

År 2018  är temat Right to Education.

ELSA Stockholm har i år möjligheten att besöka Läxhjälpen i Rinkeby.

Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse vars syfte är att hjälpa eleverna att höja sina betyg genom att hjälpa dem med läxorna. Läxhjälpen bidrar även till att göra studierna roligare för eleverna och stödja dem i byggandet av värdefulla relationer.

Varje år stödjer Läxhjälpen elever och ger eleverna möjlighet att uppnå de betyg som behövs för att studera på gymnasium.