Bli medlem

Bli medlem i ELSA Stockholm:

1. Välj medlemskapstyp och skicka avgiften till PG 488 10 44-4. Vi har även Swish: Numret är 1234183836, skriv Namn och Efternamn.

Medlemskapstyp:
a. 175 kr för juridikstuderande för hela studietiden (5 år)
b. 100 kr för stödmedlemmar, nyexaminerade samt doktorander (per år)
c. 50 kr för utbytesstudenter som läser juridik under ett års tid på Stockholms
universitet (per år)
d. 20 kr för utbytesstudenter som är i Sverige i max 6 månader

2. Fyll i formuläret på denna sida. När vi mottagit din betalning skickar vi en bekräftelse till din e-postadress.  Medlemskapet gäller för hela studietiden!

The membership fee depends on which type of membership you want.

1. Choose the membership type that fits you the best!

Membership type:
a. 175 kr for law students during the whole study period (5 years)
b. 100 kr for supporting members, newly graduated and PhD students (per year)
c. 50 kr for exchange student who study law during a one year period in Stockholms university (per year)
d. 20 kr for exchange students who study law during a period of maximum 6 months in Stockholms university

2.You can pay with swish, 123 418 38 36, or by inserting money to PG 488 10 44-4.

Genom att klicka på “submit” godkänner du att ELSA Sweden, dess lokalgrupper och samarbetspartners behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). Maila dina frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter till secgen.stockholm@se.elsa.org.

By pressing “submit” you approve that ELSA Sweden, the local groups and collaborators process your personal data in accordance with GDPR (General Data Protection Regulation). You can send an e-mail with further questions about how we process your personal data to secgen.stockholm@se.elsa.org.