Sök till ELSA Stockholms styrelse

Kära nätverk!

Snart är det dags för ELSA Stockholm att tillsätta en ny styrelse inför verksamhetsåret 2019/20!

Som en del av ELSA Stockholms styrelse har du möjlighet att ha kontakt med vårt fantastiska nätverk som finns i åtta lokalgrupper i Sverige och i 44 länder i Europa!

Att vara med i styrelsen är förutom att vara väldigt roligt också mycket meriterande både för en karriär nationellt och internationellt. För att vara med i styrelsen krävs inga förkunskaper. Det enda som krävs är ett engagemang och en vilja att utveckla verksamheten.

Är du intresserad av att söka?

Skriv en kort presentation om dig själv och berätta varför du vill söka till styrelsen. Ange även vilken post du söker till. Skicka in din ansökan till: secgen.stockholm@se.elsa.org

Ansökan ska senast skickas in 4 maj 23:59.

Det finns även möjlighet att spontankandidera under årsstämman den 7:e maj, kl 17:00, sal E497, Södra Huset.

Vi ser fram emot din ansökan!

 

Nedan kommer en kort förklaring om vad varje post i styrelsen har för uppgifter:

President

President är ELSA Stockholms ordförande. Det huvudsakliga arbetet är att leda och fördela styrelsearbetet, ansvara för och planera styrelsemöten samt se till att ELSA Stockholm utvecklas internt och externt. President är ansiktet utåt och kontaktperson gällande externa relationer samt har det huvudsakliga ansvaret för att ELSA Stockholm expanderar. President jobbar nära övriga styrelseledamöter och fungerar många gånger som ett bollplank, vilket ger en god inblick och delaktighet i organisationen som helhet.

Kontakt vid frågor: president.stockholm@se.elsa.org

 

Secretary General

Secretary General har en administrativ samt kommunikativ roll i ELSA Stockholms styrelse. Som Secgen ansvarar du bland annat för kommunikationen med våra medlemmar, medlemsregistret, anmälningarna till olika events samt nyhetsbrev. Därutöver bistår Secgen ordföranden samt övriga styrelsen vid behov och därav är uppgifterna mycket varierande.

Kontakt vid frågor: secgen.stockholm@se.elsa.org

 

Treasurer

Som Treasurer är du ELSA Stockholms skattmästare, vilket innebär ett övergripande ansvar för föreningens ekonomi. Verksamhetsåret börjar med att du lägger upp en budget. Under året sköter du den löpande bokföringen och håller styrelsen informerad om det ekonomiska läget, betalar föreningens räkningar och sköter kontakten med banken. Det är Treasurer som ser när medlemsavgifter och andra deltagaravgifter betalas in, och du har därför en löpande kommunikation med Secretary General.
Kontakt vid frågor: treasurer.stockholm@se.elsa.org

 

Vice President for Marketing

Som VP Marketing är du ELSA Stockholms ansikte utåt. I detta ingår främjande av ELSAs varumärke, skapande av marknadsföringsmaterial samt ansvar för ELSA Stockholms sociala medier och hemsida. Mycket av arbetet sker i samarbete med resten av styrelsen. Som VP Marketing får man på så sätt en god inblick i alla aktiviteter som anordnas. Därtill jobbar man med marknadsföring av såväl nationella som internationella evenemang, vilket i sin tur garanterar en nära relation till andra lokalgrupper och det internationella ELSA-nätverket i sin helhet.

Kontakt vid frågor: marketing.stockholm@se.elsa.org

 

Vice President for Academic Activities

Som Vice President for Academic Activities (VP AA) får du möjlighet att erbjuda studenter ett komplement till utbildningen. Studiebesök hos advokatbyråer och vår Legal English-kurs är mycket uppskattade. AA-området är ett så kallat ”key area”, vilket innebär att du har ansvar för konkreta evenemang för medlemmarna. I de evenemang som VP AA ansvarar för deltar deltagarna aktivt.

Kontakt vid frågor: academicactivities.stockholm@se.elsa.org

 

Vice President for Seminars and Conferences

Som VP for Seminars & Conferences (S&C) organiserar och genomför du aktiviteter för föreningens medlemmar. I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att ordna besök till olika institutioner inom det svenska rättsväsendet och att planera föreläsningar och paneldiskussioner. En av de större projekten som ingår i uppdraget som VP for S&C är att planera en årlig utlandsresa, där syftet är att medlemmarna ska få möjligheten att träffa utländska arbetsgivare och komma i kontakt med andra kulturer.

Kontakt vid frågor: seminarsconferences.stockholm@se.elsa.org

 

Vice President for Student Trainee ExchangeProgramme

Som VP for STEP är du ansvarig för de praktikplatser som ELSA tillhandahåller sina medlemmar. Du har kontakt med externer, såsom advokatbyråer och andra verksamheter med juridisk anknytning. Målet är att kunna erbjuda en praktikplats i Stockholm för medlemmar i ELSA. I arbetet ingår även att ta emot ansökningar när medlemmar i ELSA Stockholm söker praktikplatser utomlands samt att vara behjälplig under ansökningsprocessen. Du är kontaktperson beträffande praktikplatser och möter därför både arbetsgivare inom juristbranschen samt andra juriststudenter.

Kontakt vid frågor: president.stockholm@se.elsa.org