Valberedningens nomineringar

Valberedningens nomineringar för verksamhetsåret 2018/2019 i ELSA Stockholm:

 
President: Johannes Tevalin
 
Secretary General: Tania Toufani
 
Treasurer: Thomas Terho
 
VP Marketing: Camilla Stein
 
VP Academic Activities: Vakant
 
VP Seminars & Conferences: Ellinor Dison
 
VP STEP: Vakant
 
 
Legal English Directors: Vakant
 
 
Valberedning: Vakant
 
Revisor: Vakant
 
Vänligen,
 Valberedningen