Sök till styrelsen 2018/2019

Blir det Du som sitter i styrelsen nästa läsår? 

Skicka in din kandidatur senast 16/4 kl 23.59 till valberedning.stockholm@se.elsa.org

Läs mer om de olika posterna här: https://www.facebook.com/events/1607505456013123/

Har du några frågor gällande posterna, kandidaturen eller något annat

– tveka inte att kontakta nuvarande ordförande Lena via mejl:  president.stockholm@se.elsa.org