Vårens evenemang

Vårens evenemang för våra medlemmar:

Inspirationstimme med ELSA Stockholm den 15 mars kl. 17.00-18.00

Vi ger studietips och ELSA-info med det som är aktuellt just nu.

Sal och mer information om anmälan kan du se i eventet på Facebooksidan ELSA Stockholm.

 

Studiebesök på Europahuset den 22 mars kl. 14.00-15.30

Vi får information om karriärmöjligheter inom EU.

Sal och mer information om anmälan kan du se i eventet på Facebooksidan ELSA Stockholm.

 

Lunchföreläsning i Miljörätt den 12 april kl. 12.00-13.00

Jonas Ebbesson håller en föreläsning på engelska, i Miljörätt och mänskliga rättigheter.

Sal och mer information kan du se i eventet på Facebooksidan ELSA Stockholm.

Lecture in Environmental Law with Jonas Ebbesson, professor and chair of UNECE.

The event will be held in English – all students are welcome!

 

Lunchföreläsning om internationella möjligheter för jurister den 28 april kl. 12.00-13.00

Föreläsningen hålls i samarbete med organisationen ROLESA som berättar om cross-qualifications mm.

Sal och mer information kan du se i eventet på Facebooksidan ELSA Stockholm.

The event will be held in English – all students are welcome!

 

ELSA Stockholms första uppsatstävling i Miljörätt lanseras 5 Maj!

Alla medlemmar i ELSA Stockholm är välkomna att deltaga.

Frågorna kommer att skrivas av docent Anna Christiernsson, som även kommer att rätta uppsatserna.

Vinnaren kommer att publiceras på ELSA Stockholms hemsida och sociala medier samt får även ett diplom.

För löpande information, följ eventet på vår facebook: Local Essay Competition.

 

Workshop STEP-ansökan den 11 Maj 17.00-

Vår ansvarige för praktikprogrammet STEP, VP STEP Jasmine Strandberg, kommer att hålla en workshop för att hjälpa er att fylla i ansökan till sommarens STEP-platser.

 

Mingel Legal English vt-17 den 15 Maj 18.00-20.00

All information har mejlats ut till aktuella kursdeltagare, samt finns i eventet Mingel Legal English på vår facebooksida.

 

LCM, Local Council Meeting 23 Maj 17.00-20.00

Välkomna till vårens stämma.

Medlemmar i ELSA Stockholm är välkomna till årsmötet för VT -17, där fokus främst kommer att vara på att rösta in styrelsen för nästkommande verksamhetsår. Var med och gör din röst hörd!

Mötet kommer att hållas den 23 Maj i Hörsal 5, B5.
Eventuella motioner och propositioner skall komma in senast 14 dagar innan mötet, alltså den 9 Maj kl.23:59. De skickas till mejladressen: elsa.stockholm@elsasweden.org