Legal English 2017

Nytt år och ny kurs i Legal English med ELSA Stockholm!

Anmäl dig till årets kurs som börjar i slutet av februari.

Kurstillfällen kommer att som tidigare år bli 6-8 föreläsningar,

vi bokar just nu in de resterande föreläsarna och uppdaterar informationen löpande.

All detaljerad information läggs nu upp löpande i

eventet Kursen Legal English 2017  på facebooksidan ELSA Stockholm.

Det går även självfallet bra att mejla frågor till oss.

Priset är 100 kr för hela kursen och diplom kommer att delas ut vid uppfyllt närvarokrav.

Anmälan och betalning skall ske senast den 25/1.   1/2. Vi har förlängt anmälningsperioden till 1/2.

Kursen är öppen för alla juridikstuderande som är medlemmar i ELSA Stockholm.

Om du ännu inte blivit medlem, passa på att bli det.