Läsårets evenemang för våra medlemmar / The events of the year 2016/2017 for our members

elsa-stockholm-blue-1För våra medlemmar har vi följande evenemang färdigplanerade för hösten 2016:

13/10 Deltagandet på Juristdagarnas arbetsmarknadsmässa – kom och prata med oss, om allt ELSA har att erbjuda!

25/10 Local Council Meeting – vår höststämma.

1/11 Kväll med studietips (anpassat för studenter på T1-T2, men alla är välkomna).

17/11  Studiebesök på Advokatsamfundet – få en inblick i hur det är att arbeta där!

24/11 Studiebesök på Högsta Domstolen – hur ser det egentligen ut ”bakom kulisserna ” på HD?

30/11 Firandet av ELSA Day – i år med temat Migrationsrätt.

Flera evenemang planeras för närvarande!

——————————————————————————————————————————————

Following events are planned for our members for the autumn 2016:

13/10 We are present at the job fair Juristdagarna – come and visit us for a chat about everything ELSA has to offer!

25/10 Local Council Meeting – our annual autumn meeting.

1/11 Evening with study tips (made for first year students mainly, but everyone’s welcome).

17/11  Visiting the Bar Association

24/11 Visiting the Supreme Court

30/11 ELSA Day – this year with the theme Migration Law.

More events are currently being planned!