Rityta 1

7 LOKALGRUPPER

2400 MEDLEMMAR

Oändliga möjligheter

ELSA:s vision

”A just world, in which there is respect for human dignity and cultural diversity”

ELSA

The European Law Students’ Association (ELSA) är världens största internationella, oberoende, icke-politiska och icke vinstdrivande organisation för och av juriststudenter. ELSA finns representerat vid närmare 300 fakulteter i 43 länder och består av 50 000 medlemmar.

Internationella möjligheter

Med ELSA får du möjligheten att både söka internationella praktikplatser, men även att delta på internationella aktiviteter tillsammans med våra juriststudenter runt om i Europa.

Bli medlem i ELSA för att uppleva fördelarna och bli del av gemenskapen!

,

HTML Styles

/
Image aligned left & right Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur…