Stockholms Asylbyrå

Stockholms Asylbyrå öppnade år 2006 och är Sveriges enda advokatbyrå med uttalad asylrättslig nisch. På Asylbyrån arbetar för närvarande fem jurister med specialistkompetens inom asyl- och migrationsrätt. Det betyder att vi hjälper klienter som söker asyl, uppehållstillstånd och arbetstillstånd i Sverige. Läs mer…

ECPAT

ECPAT är en barnrättsorganisation vars vision är barnets rätt till en värld utan sexhandel med barn. Organisationens ändamål är att genom informations-, opinions- och påverkans- arbete samt samverkan med andra parter, bidra till att förebygga och stoppa alla former av barnsexhandel. Läs mer…