Education Level, Legal skills & Language Skills

Genom ELSA:s praktikprogram STEP erbjuder vi våra medlemmar möjligheten att praktisera utomlands i allt från två veckor till två år. Platserna släpps två gånger årligen och ansökan sker via step.elsa.org där du även hittar de platser som finns att söka.

Innan praktikplatsen väljer vem de vill ha kommer den granskas av tre nivåer inom ELSA, först av den lokalt ansvariga därefter av den nationellt ansvariga och slutligen av den internationellt ansvariga VP STEP. För att din ansökan ska nå fram krävs det därför att du fyller i vilka ”skills” du besitter samt vilken utbildningsnivå som du kommer att befinna dig på när praktiken ska börja för att matchas med praktikplatsen. Om du inte uppfyller deras krav så kommer den inte att vidarebefordras. Det är viktigt att du är ärlig när du fyller i detta och inte ansöker till STEP-platser som du inte kvalificerar dig till utan fokusera på dem som passar just dig! Tänk på att det kan komma att krävas att du bevisar de påståenden som du gör i din ansökan.

Nedan finner du en kortare förklaring av vad de olika kraven betyder. Om du fortfarande är osäker hur du bör kvalificera din kunskap så är du varmt välkommen att antingen kontakta din lokala ELSA-grupp eller VP STEP för ELSA Sweden på vpstep@elsasweden.org.

Education Level

Det svenska utbildningssystemet är inte uppbyggt på samma sätt som det engelska. Efter tre års studier får studenten sin Bachelor Degree. Efter ytterligare två års studier, ofta med specialinriktning, erhåller studenten sin Master Degree. Den svenska juristutbildningen är däremot ”bara” 4,5 år vilket betyder att:

  • Undergraduate = 0-3 år
  • Graduate – bachelor = efter 3 år
  • Graduate – master eller LL.M (Legum magister) = efter 4,5 år dvs. efter juristexamen 
  • Postgraduate – PhD = står för Doctor of Philosophy dvs. studier på doktorandnivå. 

Legal Skills

Praktikplatserna ställer även krav på att deras praktikant har vissa kvalifikationer, så kallade Legal Skills, vilket utgörs av grundläggande eller avancerad kunskap i diverse juridiska områden. Nedan finner du de tre nivåer av kunskap som du fyller i när du ansöker och som sedan matchas med praktikplatsen du har sökt med för att säkerställa att du har rätt kvalifikationer.

  • None – betyder att studenten inte har någon kunskap i det juridiska ämnet.
  • General – betyder att studenten har grundläggande kunskaper, personen har till exempel läst grundkursen i ämnet under termin 1-6 på juristprogrammet i Sverige.
  • Advanced – betyder att studenten har fördjupade kunskaper i ämnet till exempel genom att ha läst en fördjupningskurs, skrivit examensuppsats i ämnet eller skaffat sig praktisk arbetslivserfarenhet genom arbete eller praktik.

Är du osäker på vad dina kunskaper innebär så får du mer än gärna höra av dig till oss i ELSA så hjälper vi dig.

Language Skills

Alla praktikplatser kräver att studenten har vissa Language Skills. Många praktikplatser efterfrågar studenter som är flytande i engelska medan andra vill ha studenter som är flytande i franska eller tyska. Det finns också praktikplatser som kombinerar och kräver till exempel flytande engelska men endast ”bra” kunskap i spanska.

Nedan finner ni de nivåer av Language Skills som kan efterfrågas av praktikplatsen:

  • Fluent –flytande kunskaper i skrift och tal
  • Good – goda kunskaper i skrift och tal
  • Basic – grundläggande kunskaper i skrift och tal