Genom ”Summer ELSA Law School” får juriststudenter och yngre verksamma jurister chansen att under 1-2 veckor förbättra sina kunskaper och färdigheter i ett juridiskt ämne av internationell karaktär. All undervisning sker på engelska vilket gör att deltagarna övar upp färdigheter som sedan kan användas på en internationell arbetsmarknad. Deltagarna får chansen att utveckla sina akademiska kunskaper inom ett valt ämne, samtidigt som de får ett socialt och ett kulturellt utbyte. Kan det bli bättre?