Om ELSA

Om ELSA

Genom lokalt arbete, europeisk samordning och ett 50 000 medlemmar stort nätverk tar ELSA vid där juristutbildningen inte räcker till. Utveckling av medlemmarnas akademiska och professionella kompetens, nätverksbyggande och internationellt tänk är vårt fokus.

ELSA, eller snarare The European Law Students’ Association som det egentligen helt korrekt heter, är världens största internationella organisation för juriststudenter som är icke-politisk, icke-vinstdrivande samt oberoende. Vad ELSA gör är att binda ihop juriststudenter från 43 medlemsländer och erbjuda dem möjligheter att utvecklas som framtida jurister.

Rent konkret innebär detta att juriststudenter från dessa länder genom ELSA får möjligheten att träffas och utbyta tankar genom olika internationella aktiviteter. Exempel på detta är den globala rättegångstävlingen ELSA Moot Court Competition, eller våra Law Schools, där ELSA:s medlemmar får möjligheten att tillsammans fördjupa sig i olika juridiska områden under en vecka under sommar- eller vintersemestern.

För att få ELSA mer nära förankrat finns över 300 lokalgrupper totalt, vilka i Sveriges fall finns representerade vid sju fakulteter som erbjuder juristutbildning: Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro.

ELSAs Historia

Visionen om ELSA började ta form för ca 30 år sedan genom att fem juriststudenter från Ungern, Tyskland, Polen och Schweiz av en slump träffades i en tågkupé och därefter började spåna på idén om hur briljant det hade varit om man lyckades sammansvetsa juriststudenter internationellt genom ett nätverk, för att på så vis kunna utbyta tankar och uppnå större kulturell förståelse.

Detta möte i tågkupén i slutet på 1970-talet är alltså vad som lade grunden till det som idag är ELSA och vår vision, som så väl beskrivs genom vår slogan; ”A just world in which there is respect for human dignity and cultural diversity”. I och med organisationens för tillfället 40 000 medlemmar stort och alltjämt växande medlemsbas är detta något ELSA ständigt arbetar med att främja.