Legal English

Den verksamma juristen måste ofta använda sig av engelska i sitt dagliga arbete. Våra lokalgrupper anordnar därför en årligt återkommande kurs i juridisk engelska, Legal English. Kurserna varierar till innehåll i lokalgrupperna, men har som gemensamt syfte att förbereda juriststudenter för den framtida karriären genom att förbättra studenternas kunskaper i juridisk engelska.

Kontakta din lokalgrupp för mer information om kursen.