Temavecka – Environmental Law

INTERVJU MED ARON WESTHOLM
ELSA har varje år en tema-vecka som syftar till att
ELSA-föreningar i hela världen lyfter upp och diskuterar ett aktuellt och viktigt juridiskt ämne. I år är temat miljörätt och ELSA Göteborg har därför intervjuat doktorand Aron Westholm på ämnet.

 

Namn: Aron Westholm
Ålder: 34 år
Yrkestitel: Doktorand
Juristexamen: 2013
Pågående avhandlingsprojekt: “Planning in the Marine domain”

 

Hur kommer det sig att du riktade in dig på miljörätt?

Jag har alltid varit intresserad av frågor som rör internationella relationer och samhället, miljöfrågor är enligt mig en viktig del av det. Att jag behandlat frågan om havsmiljön i större utsträckning är egentligen lite en slump som kom sig av att det fanns en doktorandtjänst utlyst i just havsförvaltningsrätt. Tidigare hade jag mer arbetat med nationell svensk miljörätt på Kammarkollegiet och advokatbyrå.

 

Du skrev exempelvis inte din examensuppsats på ämnet då?
Jo det gjorde jag också. Jag åkte till Kenya och gjorde en fältstudie om fiskeregleringen. Det var intressant för det skiljer sig otroligt mycket från hur vi reglerar samma sak inom EU. I Kenya är förvaltningen av fisket mycket mer decentraliserad. Fiskesamhällena kan själva organisera sig och till viss del reglera och kontrollera fisket där. I Europa är ju fiskeriförvaltningen centraliserad och styrs helt av EU:s gemensamma fiskeripolitik.

 

Fler än 2 miljarder människor i världen har ingen tillgång till vatten trots att det är en mänsklig rättighet, en av anledningarna till varför är klimatförändringarna. Vad ser du skulle behövas för att få den siffran att minska?

Väldigt svår fråga … jag tror det är viktigt att alla blir bättre på att se kopplingarna mellan miljö och klimatfrågor i ett bredare sammanhang. Agerande behöver ske både i det stora och i det lilla, från det privata till det regionala och det internationella. Framförallt behöver man agera samtidigt på alla nivåer för att tvinga fram en förändring.

 

Vissa stater som skrev under Parisavtalet uppfyller inte vad som blev överenskommet. Vad tror du skulle krävas rent rättsligt för att Parisavtalet skulle nå större framgång i praktiken?

Parisavtalet är ju mål-baserat utan några sanktioner för stater som inte uppfyller sin del. Det är såklart problematiskt. Visserligen så hade staterna kanske inte skrivit under avtalet alls om det skulle innehållit sanktioner och det hade inte varit bättre. Jag tror att det krävs att vi når en acceptans för att förändringar måste ske. Det sker kanske inte förrän läget blir tillräckligt kritiskt, frågan då är kanske om det är försent.

 

Vilka förändringar tror du främst behöver ske?

Om man blint tror att teknik kommer rädda miljö- eller klimatproblemen så tror jag man är fel ute. I det stora hela tror jag snarare att det krävs beteendeförändringar, men också förändringar i vad vi förväntar oss att vi kan göra eller hur vi kan leva.

 

Förväntningsförändringar, kan du utveckla vad du menar med det?

Ett konkret exempel kan vara en skogsägares förväntningar på att tjäna pengar på sin skog. Många skogsägare förväntar sig kanske att deras pension är tryggad genom att äga och förvalta skogen. Alla hänsyn som måste tas i skogsbruket med hänsyn till t ex biologisk mångfald blir då en direkt inskränkning av den förväntningen. Det blir därför väldigt problematiskt när man ställer de värdena mot varandra, och det gäller på många områden. Jag tror äganderätten behöver ifrågasättas om vi ska komma framåt i miljöpolitiken. Det behöver diskuteras globalt och inte lokalt. I det lokala blir det alltid lätt att bara se äganderätten som helt central, eftersom det kan vara svårt att se nyttan med små enskilda miljöåtgärder. Om frågan sätts i ett bredare sammanhang är det kanske lättare att se nyttan och vikten av att kunna värdera andra värden högre än äganderätten. Men det går väldigt starkt emot vad vi förväntar oss idag kring hur vi kan bete oss och vad vi har rätt att göra med sådant som vi själva äger.

 

När vi tagit vår juristexamen och börjar arbeta, vad är ditt tips till oss för att verka för miljöns bästa?

Juridiken är väldigt påverkad av politiken så givetvis kan man ställa högre krav, bedriva opinion och engagera sig rättspolitiskt. Jobbar man som jurist på en myndighet kan man påverka tillämpningen av rätten. Jobbar på byrå kan man i sin rådgivning ta miljöaspekten i beaktande. Vilken arbetsplats man än hamnar på ska man bära med sig att man kan påverka och förändra.

 

Vad skulle du vilja säga till klimatförnekarna?

Egentligen har jag inte så mycket att säga till klimatförnekarna, de finns och är svåra att övertyga. Jag skulle hellre vilja säga något till de som inte är klimatförnekare utan tror på klimatförändringarna men inte agerar.  Vad är skillnaden mellan dem och en klimatförnekare om de är medvetna om klimatförändringarna men inte beredda att gå med på eller göra förändringar i sina egna levnadssätt? För klimatet spelar det ingen roll om du tror på förändringarna eller inte, det som spelar roll är att du agerar.

 

Vad tror du krävs för att få dem som tror på klimatförändringar att agera då?

Visserligen kan inte allt ansvar läggas på individen utan det krävs politiska förändringar. Vad som är viktigt är att när politiska förändringar väl sker, krävs det att man är beredd att försämra sin levnadsstandard. Från politiskt håll krävs det såklart att de förändringarna är väl genomtänkta så de inte slår jättehårt mot bara vissa grupper i samhället som exempelvis de på landsbygden.

 

Slutligen, vad skulle du vilja säga till våra ELSA-medlemmar för att inspirera dem till att arbeta med miljörätt i framtiden?

Om man som student är intresserad av att arbeta med mänskliga rättigheter och vill arbeta med internationella frågor så tycker jag att man ska se miljörättens funktion i sammanhanget. Många tänker nog att miljörätt är en bi-fråga men klimatet är ju en förutsättning för att människor överhuvudtaget ska kunna leva ett drägligt liv. Jag tycker att klimatfrågorna behöver få en mer prioriterad plats när man pratar om mänskliga rättigheter än vad det hittills haft.

 

2018 kommer det hända mycket!

Nytt år och nya möjligheter!

Vi i ELSA har många roliga event framför oss, Legal English kursen är redan fullbokad och drar igång i februari. I slutet på Januari medverkar vi på GAIUS – juristernas arbetsmarknadsmässa. Utöver det kommer fler spännande föreläsningar äga rum, studiebesök ske och förhoppningsvis en resa!

Visst låter det kul?!

För att hålla koll på senaste infon se till att besöka oss på Facebook eller Instagram, där uppdaterar vi regelbundet!

 

TACK för 2017!

Höstterminen börjar lida mot sitt slut och efter lite ledighet väntar en ny spännande termin med massvis av roliga event. Till hjälp har styrelsen nu en resegrupp och en projektledare för Legal English-kursen vilket betyder att vårens kommande evenemang kommer bli bättre än någonsin!

Utöver det kommer det bjudas in till fler gästföreläsningar och andra roliga event och firanden. Men är det så att just du har något förslag på vad du skulle vilja att ELSA hittade på, det kan vara att ta hit en speciell gästföreläsare eller besöka en specifik byrå/företag, i så fall är vi väldigt glada om du hör av dig (gothenburg@se.elsa.org) – ELSA Gothenburgs verksamhet är till för alla medlemmar och vi i styrelsen vill att ni ska påverka!

Sista innan jul är ett extrainsatt styrelsemöte den 20/12 – 2017 där alla medlemmar är hjärtligt välkomna för att delta och göra sin röst hörd!

ELSA Gothenburg passar på att redan nu önska alla er  GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

Vill du bli en del av ELSA?

ELSA Gothenburg söker glada studenter som är sugna på att engagera sig inför vårterminens kommande event av ELSA.

Bland annat sökes gruppledare till Legal English kurs och studieresa samt en arbetsgrupp till studieresan.

Gruppledare för Legal English innebär att du ansvarar för att ta kontakt med föreläsaren som ska hålla i ca 5 lektioner i juridisk engelska och ansvarar för omkringliggande nödvändigheter men självklart med uppbackning utav styrelsen. Gruppledare för studieresan är den som är ansvarig för arbetsgruppen och tillsammans är målet att planera och boka en resa till t.ex. en annan stad för studiebesök eller utbyte med en annan ELSA förening. Om du vill veta mer om varje position finns ett inlägg på Facebook där varje position beskrivs utförligt och har du andra frågor tveka inte att kontakta oss via mail, gothenburg@se.elsa.org eller via Facebook.

Det krävs ingen förkunskap, det du ska göra är att kort beskriva dig själv, varför du vill engagera dig och tala om vilken termin du går – men kom ihåg ALLA terminer kan söka!

Ansök senast den 30 november genom att skicka ett mail till gothenburg@se.elsa.org!

Självklart ska du söka om du är intresserad!

ELSA året 2017-2018

Varmt välkomna alla nya och gamla medlemmar!

Under det kommande läsåret kommer det hända mycket spännande saker med ELSA och vi hoppas att just du vill delta!

För att hålla dig uppdaterad och för att inte missa något titta in på vår hemsida eller Facebook-sida regelbundet. Vid eventuella frågor är det bara att höra av dig till någon i styrelsen, du hittar kontaktuppgifter här på hemsidan.

Ha det fint!

Extrainsatt föreningsstämma

På onsdag, 24 maj, kl 12.15 i sal B34, kommer ELSA Gothenburg hålla en extrainsatt föreningsstämma för att fylla de lediga platserna till nästa verksamhetsårs styrelse.

De poster som fortfarande kan tillträdas är: President, Vice President, VP Student Trainee Exchange Programme och VP Academic Activities.

Tveka inte, ta chansen och sitt med i Handelshögskolans kanske trevligaste styrelse!
Vid frågor så är det fritt fram att kontakta någon i styrelsen.

Föreningsstämma

17992368_1301609656583016_5118744287485381234_n

Kära medlemmar,

Måndag den 8 maj är det dags för föreningsstämma och val av styrelse för verksamhetsåret 2017/2018. Kom och utnyttja din röst som medlem och visa ditt stöd för kandidaterna. Är du sugen på att kandidera? Maila din kandidatur till elsa.gothenburg@elsasweden.org. På vår Facebook och Instagram finns mer information om vilka poster du kan söka till!

Stämman börjar klockan 12.00 och vi kommer att vara i sal B41.

Vid frågor så är det fritt fram att kontakta någon i styrelsen.

Varmt välkomna!

Sök praktik med STEP!

Föreläsning om Chinese Business Culture 29/3

17362032_1267162306694418_7953724441366088726_n

Ta chansen att lära dig mer om att göra affärer i Kina – Sveriges största handelspartner i Asien!
ELSA Gothenburg bjuder i samarbete med Front Advokater in till en spännande föreläsning om Chinese Business Culture. Vår föreläsare för kvällen är ingen mindre än Bob Lee, advokat och partner på Front Advokater. Bob har dubbelexamina i juridik och företagsekonomi från Lunds Universitet och har jobbat inom såväl finansbranschen som på några av landets största advokatbyråer.

Tid och plats: 29 mars kl. 17-19. Vi inleder med mingel och bubbel på Hyllan i Handelsrätten och går därefter till SEB-salen där föreläsningen kommer att äga rum.

ELSA Gothenburg med Front Advokater hälsar er varmt välkomna till en minnesvärd kväll!

Summer ELSA Law Schools

16864700_10155046495177760_7396454530537209640_n

 

Den 8 mars släpper ELSA årets Summer ELSA Law Schools! Lägg in datumet i din kalender och kom ihåg att kika på lawschools.elsa.org.