Varje år försöker ELSA Gothenburg arrangera en studieresa till en annan europeisk stad – de senaste resorna har gått till Bryssel.

Syftet är att erbjuda Handelshögskolans juriststudenter en möjlighet till studiebesök på internationella institutioner, knyta internationella kontakter och umgås med ELSA-föreningar i andra länder.

Studieresan brukar äga rum på vårterminen.

För att få information om det senaste gällande resan besök vår Facebook, Instagram eller ta kontakt med oss direkt!