Vi vill gratulera Amanda Eklund, student vid Umeå universitet, till vinsten i årets uppsatstävling! Tävlingen arrangerades i samarbete med Stockholms Asylbyrå AB, som valde Amanda som vinnare med följande motivering:

”Amanda Eklund har satt fingret på den problematik som vi praktiker dagligen diskuterar och försöker få gehör för i asylprocessen där vi gör allt för att tillvarata den utsattes juridiska rätt med en svårtillämpad och ogenomtänkt lagstiftning. Amanda har gjort en osedvanligt god analys av på vilket sätt regeringens tanke med den så kallade Begränsningslagen står i strid med Barnkonventionen och särskilt barns rättigheter till familjeåterförening.”

För Amanda väntar nu två veckors praktik hos Stockholms Asylbyrå. Uppsatsen kan du läsa på Dagens Juridik.