Delegations

ELSA har som världens största fristående organisation för juriststudenter fått en speciell status som observatörer hos flera internationella institutioner världen över. För att kunna utnyttja vår status som observatörer behöver vi representanter från nätverket, delegater, och det skulle kunna vara du!

Institutioner där ELSA agerar som observatörer

UNESCO (UN Educational, Scientific and Cultural Organisation)

UN ECOSOC (UN Economic and Social Council)

UNCITRAL (UN Commission on International Trade Law)

CoE (Council of Europe)

WIPO (World Intellectual Property Organisation)

CICC (Coalition for the International Criminal Court)

Läs vad tidigare ELSA delegater säger om erfarenheten som delegat

Allmänna frågor

Vem kan söka som delegat? ELSA medlemmar och medlemmar från vår alumniorganisation ELS (ELSA Lawyers Society).

När kan man söka? – ELSA söker ofta delegater och platserna publiceras på www.elsa.org/page/delegations. Det kan finns specifika deadlines för de olika sessionerna.

Hur söker man? Som nämnt ovan så publiceras platserna på www.elsa.org/page/delegations och ansökan görs direkt på hemsidan. Om en session är öppen för ansökan kommer det att finnas en länk som tar dig vidare till ansökan.

Mer information om ansökningsprocessen hittar du här.

Kontakt:

Är det något mer du undrar över och vill ha hjälp med så kan du kontakta vår Vice President for Seminars and Conferences på vpsc@elsasweden.org.

Vi har även lokala representanter som kan hjälpa dig och de nås på följande email adresser:

ELSA Lund: vpsc.lund@elsasweden.org

ELSA Göteborg: vpsc.goteborg@elsasweden.org

ELSA Linköping: vpsc.linkoping@elsasweden.org

ELSA Örebro: vpsc.orebro@elsasweden.org

ELSA Stockholm: vpsc.stockholm@elsasweden.org

ELSA Uppsala: vpsc.uppsala@elsasweden.org

ELSA Umeå: vpsc.umea@elsasweden.org

Sofia Johansson

Att åka som ELSA delegat är en unik möjlighet som du som juriststudent inte kan få på annat vis. Som delegat får du vistas i internationella miljöer, träffa representanter från hela världen och uppleva hur det faktiskt fungerar i de allra viktigaste internationella organisationerna. Sist men inte minst får du göra allt detta tillsammans med juriststudenter från hela Europa och du kommer att åka därifrån med flera nya vänner och minnen för livet!

Sofia Johanssondelegat vid Europarådets World Forum for Democracy i Strasbourg
Haris Catovic

Under min vecka i Genève fick jag uppleva hur internationellt beslutsfattande fungerar i verkligheten och fick lära mig om flera aktuella frågor som diskuteras internationellt. Jag rekommenderar verkligen alla att söka – ni har en oförglömlig upplevelse framför er!

Haris Catovicdelegat vid FN:s Human Rights Council (UNHRC) i Genève
Tahmina Sahibli

Som juriststudent behöver man ibland fly universitetsbiblioteket, uppleva något annat än att gräva ner sig i böckerna och få motivation till studierna. Vad finns det för bättre sätt än att uppleva hur stor juristvärlden är och hur många möjligheter det finns där ute för den som vill än att åka på delegation? Så, du som läser detta, lägg nu ifrån dig böckerna, ta några minuter från studierna och sök. Du kommer att tacka mig senare!

Tahmina Sahiblidelegat vid UNCITRAL Working Group V on Insolvency Law i New York samt Barnrättskommittén i Genève