Att skriva ansökan

Ansökningsprocessen

Ansökan består av olika delar; ett frågeformulär och ett personligt brev. Dessa dokument skall fyllas i på engelska. Efter att du skickat in din ansökan är det representanter från ELSA International som ser över din ansökan.

När ELSA International ser över din ansökan så finns det vissa kriterier de letar efter hos dig. Det finns en del formella kriterier såsom att du skickat in din ansökan i tid och att du pratar engelska. Den delen i din ansökan de tittar mest på är dock ditt personliga brev, vilket också gör att det är viktigt att du lägger ned tid på författandet av det.

Ditt personliga brev är den del av ansökan där du skall förklara varför just DU borde ges chansen att åka som delegat. Mycket motivation kan i många fall kompensera avsaknad av specialkunskaper och tidigare ELSA erfarenheter.

Det är också viktigt att det personliga brevet är precist och anpassat, det räcker alltså inte att klippa och klistra in stycken från tidigare ansökningar. Bedömarna vill att du förklarar varför du söker just den platsen och varför du skulle vara ett bra val.

Vad ditt personliga brev bör innehålla

a) EVENTUELL ELSA ERFARENHET

Det finns inga minimi gränser gällande hur mycket erfarenhet en potentiell delegat borde ha inom ELSA. ELSA är beroende av sina delegater för att representera organisationen vid olika institutioner och därav bör en delegat ha baskunskaper om ELSA.

Har du varit aktiv inom ELSA så är det bra att ange det då det visar på engagemang och drivenhet. Vad betyder ELSA för dig? Vad har du lärt dig genom att vara aktiv i ELSA?

b) RELEVANT AKADEMISK ELLER PROFESSIONELL BAKGRUND

Ange dina akademiska och professionella erfarenheter (universitetskurser, publicerade uppsatser/PM, praktikplatser, etc.) som skulle kunna anses relevanta i förhållande till ämnet. Det hjälper bedömarna att se om du har de förkunskaper som kan krävas för att förstå vad som diskuteras under sessionerna.

Vad krävs det av dig som delegat?

–          Att du representerar ELSA på ett professionellt sätt.

–          Att du är väl förberedd.

–          Att du närvarar och observerar vad som diskuteras under sessionen.

–          Att du informerar ELSA på förhand ifall det finns några ställningstaganden eller uttalanden som delegationen skulle vilja göra.

–          Att du närvarar på möten och rapporterar resultaten.

–          Att du vidarebefordrar alla kontakter du knyter under sessionen till ELSA International så att nätverket kan dra nytta av dem.

–          Ge feedback till ELSA efter sessionen genom att:

  1.  Fylla i ett utvärderingsformulär samt,

   2.  vara tillgänglig för att svara på frågor om sessionen eller hur det är att vara delegat.

Att tänka på allmänt:

Som delegat bör du tänka på att ELSA är en opolitiskt bunden organisation. Även om många av de ämnen som diskuteras under sessionerna kan vara mycket omtvistade så får en delegat aldrig göra politiska uttalanden i ELSAs namn.